ל"ז  הרש  ןוסנורהא
1890-1917
 
, לארשי :םירוגמ םוקמ      
, לארשי :הרובק םוקמ      
:תורבק תיב      
:הקלח    :שוג      
:רעש   :רוזא      
:הרוש   :רפסמ      
נ"רתה תבט ט :הדיל ךיראת      
זע"רתה תבט ז :הריטפ ךיראת      



 

 הרש ןוסנורהא
1890-1917
תא להנל היחא י"ע התנומ .ןוסנורהא ןורהא לש ותוחא .י"לינ תרוביג
ירבחל רשפאל ידכ התיבב הראשנ תרתחמה יוליג םע .י"לינ תולועפ
םיקרוטה י"ע 1917 רבוטקואב1-ב הרסאנ .ןמז דועב טלמהל תרתחמה
תייריב הייחל ץק המש .התוא בבודל וחילצה אל ךא תושק התנועו
.חדקא


  
       k omer  בן חורין גדי  יה ורד  ראובני ניבי  ראובני ניבי          
       צבע מור  בלו חן     חן חן   אליענה  דב מוג     כץ וגנץ חן וירדן     גנץ ירדן           לא יודע לא יודע  בכר טל     משה חיים 
       ראובני ניבי        רומיאנק יותם   רועי ושגיא  ביאל גדר  בנימין נטע       
       מעייני שקד ונוי           הדיה בר  גולדברג שרון     לוי אלי   נופר כהן 
                בכר טל   מאי     נקש נוי  נקש נוי  נקש נוי 
       כהן נופר  כהן נופר  כהן נופר  אפללו אורטל  בלומנטל יקיר   שקד  רודי אורנה  ieiopejchs ieiopejchs  Busayo Busayo 
       zsfcbfwt zsfcbfwt  Harry Harry  Busayo Busayo